Lokalpuljen

Vi kan give et økonomisk tilskud, hvis du har et projekt, der kan fremme det lokale arbejde og hjælpe med at sprede glæde til katolske børn og unge. Du kan downloade anøgningsskema ved at klikke her.

 

Hvad er lokalpuljen?

DUKs lokalpulje har til formål at støtte det lokalearbejde økonomisk. Vi elsker at se at børne- og ungdomsarbejdet rundt omkring i landet blomstre, og vi støtter i den grad en bred skare af de aktiviteter og initiativer, som foregår i sognene. Det kan f.eks. være udflugter, arrangementer, sangbøger, musikinstrumenter, pædagogisk og teologisk materiale, udsmykning af lokaler og meget mere. Det er kun fantasien, der kan sætte grænser.

Lokalpujlen administreres af DUKs forretningsudvalg, FU.

Hvem kan søge lokalpuljen?

Lokalforeninger, menighedsråd eller enkeltpersoner kan søge puljen, forudsat at midlerne bruges til katolsk, lokalt børne- og ungdomsarbejde.

DUK lægger vægt på, at der er en vis egenbetaling f.eks. i form af deltagerbetaling eller støtte fra lokalforeningen/menigheden.

Det forventes at ansøgeren og deltagere på arrangementet er medlemmer af DUK.

 

Sådan søger du

Ansøgninger skrives på det skema du finder herunder, som indsendes til forretningsudvalget, fu@duk.dk. Ansøgere som får støtte, skal indsende en tilbagemelding til DUKs sekretariat efter aktivitetens afslutning eller anskaffelsesdato ved køb af udstyr, materiale mv.

 

Ansøgningen skal være DUK i hænde senest 1 måned før arrangementet afholdes. Bliver arrangementet ikke afholdt, skal det bevilgede beløb returneres til DUK med det samme.

 

Andre muligheder

Der er mulighed for at finde tilskud fra andre fonde. Du kan bla gå ind på Legatbogen der er et register over alle fonde og legater i Danmark. Deres søgemaskine er gratis og er udviklet i samarbejde med en lang række partnere, blandt andre Augustinus Fonden, Frederiksberg Kommune og Københavns Universitet.