Hovedbestyrelsen

DUKs hovedbestyrelse vælges hvert år på DUKs årsmøde i november. Hovedbestyrelsen består af 6 medlemmer, som vælges for 2 år af gangen samt op til 2 suppleanter, der vælges for 1 år af gangen. Herudover er børne- og ungdomspræsten født medlem.

 

Hovedbestyrelsen 2018

I aktivitetsåret 2018 består Hovedbestyrelsen af:

Christopher Nybro Bonde, Formand (christopher@duk.dk), 2016-2018
Lea Noval, Næstformand (Lea@duk.dk), 2017-2019
Michael Rangel Pedersen (michael@duk.dk), 2017-2019
Martha Ryom (martha@duk.dk), 2017-2019
Kathrine Møller Rendboe (kathrine@duk.dk) 2016-2018
Tri Nguyen (tri@duk.dk), 2016-2018
Laura Giraldi (Laura@duk.dk), 1. suppleant, 2017-2018
Peter Andreas Munk-Nielsen (peter.andreas@duk.dk), 2. suppleant, 2017-2018

 

Forretningsudvalget (fu@duk.dk), der vartager mindre henvendelser i mellem hovedbestyrelsesmøderne, består af:

Christopher Nybro Bonde, Kathrine Møller Rendboe og Lea Noval

 

Interview af DUKs Hovedbestyrelse 2017-18

 

Michael Rangel Pedersen

Kort om dig selv: Michael Rangel Pedersen, 23 år, bor i Aalborg. Hører til Sct. Mariæ Kirke i Aalborg. Jeg læser til dagligt medicin på Aalborg Universitet. I min fritid spiller jeg musik og går til atletik. Dette er mit 3. år i HB.

Hvorfor stillede du op til hovedbestyrelsen: Jeg kan godt lide, at være med til at bestemme den retning som DUK skal i, sammen med andre unge på min alder, fra alle steder i landet.

Hvad er dit mål for arbejdet i 2018:Jeg ønsker, at vi kan få gennemført så mange af Årsmødets bestemmelser på den bedst mulige måde.

Hvad synes du DUK ønsker sig i 70 års fødselsdagsgave: At alle der har bidraget til DUK i de sidste 70 år, kan mødes og fejre alt det fantastiske i DUK.

Hvor ser du DUK om 5 år: Jeg håber, at flere unge vil have større ansvar lokalt i sognene, eksempelvis i menighedsrådene.

 

Kathrine Møller Rendboe

Kort om dig selv: Kathrine Møller Rendboe, 23 år. Jeg har en bachelor i engelsk og religion, og lægger til dagligt en sidste hånd på min kandidatuddannelse i samme. Jeg bor i dejlig lejlighed med min mand i Odense, hvor jeg nyder sindsoprivende science fiction romaner og rolige aftener på sofaen til en god film.

Hvorfor stillede du op til hovedbestyrelsen: Min primære årsag for at stille op til DUKs hovedbestyrelse kommer fra mit frivillige arbejde i lokalforeningslivet, og et brændende ønske om, at disse både føler og bliver hørt.

Hvad er dit mål for hb arbejdet i 2018: Et vigtigt mål for mig er at se en stigning i deltagere – ikke bare på sommerlejre, men se inaktive medlemmer finde arrangementer, som tilgodeser netop deres behov, så får når en organisation, som rummer forskellighed. Dette afspejler en stor del af årsmødets pålæg og henstiller også – og det er det, vi skal stræbe efter.

Hvad synes du DUK ønsker sig i 70 års fødselsdagsgave: At alle, som har været med til at skabe og forme det DUK, som vi kender i dag – herunder deltagere, ledere, redaktioner, ansatte og bestyrelser mm., får en følelse af, at de har haft en indflydelse på noget større – at de har præget en organisation, som de alle har et lod i. At vi alle fejrer vores DUK.

Hvor ser du DUK om 5 år: Udover en styrket organisation, som forhåbentligt er vokset både i medlemstal men også i aktive medlemmer. En organisation, som vi alle er investerede i og som både favner og udfordrer vores medlemmer.

 

Laura Giraldi

Kort om dig selv: Laura Victoria Maria Falck Giraldi, 28 år, læge, skriver til dagligt PhD. Jeg hører til Sankt Ansgar kirke i København. Det er min anden gang i hovedbestyrelsen.

Hvorfor stillede du op til hovedbestyrelsen: Jeg valgte at stille op til hovedbestyrelsen, da jeg godt kunne tænke mig at arbejde for at DUK går i en retning hvor der er plads til flest mulige forskellige mennesker. Jeg synes det er vigtigt at vores organisation er i konstant fornyelse og forsøger at opfylde vores medlemmers behov bedst muligt.

Hvad er dit mål for hb arbejdet i 2018: At vi på bedst mulig vis får gennemført de pålæg og henstillinger der blev besluttet på årsmødet – og måske også lidt udover det.

Hvad synes du DUK ønsker sig i 70 års fødselsdagsgave: At alle der på et tidspunkt har lagt en del af sig selv i DUK arbejde må føle sig værdsat og påskønnet for det de har bidraget med.

Hvor ser du DUK om 5 år: Som en organisation der har større forståelse for hvad dens medlemmer har behov for og kan imødekomme dette.

 

Martha Kristina Gomes Ryom

Kort om dig selv: Martha Kristina Gomes Ryom, 20 år, bor i København, hører til Sankt Ansgar menighed, hvor jeg er formand i lokalforeningen. Til daglig arbejder jeg som pædagogmedhjælper og lærervikar på Rygaards Skole. Derudover dyrker jeg Rytmisk Sportsgymnastik på højt plan. Dette er mit 2. år i hovedbestyrelsen.

Hvorfor stillede du op til hovedbestyrelsen: Jeg stillede op til hovedbestyrelsen, fordi jeg gerne vil være med til at påvirke den retning organisationen skal bevæge sig hen imod. Derudover synes jeg, det er en fed måde at lave frivilligt arbejde på, og en stor fordel, at jeg arbejder sammen med nogen, som jeg deler værdier med.

Hvad er dit mål for hb arbejdet i 2018: Mit mål for arbejdet er, at alles stemmer vil blive hørt, små som store. Derudover ønsker jeg, at flere minoriteter vil blive favnet og inkluderet i organisationen. I forbindelse med dette, ser jeg gerne en optimering af organisationens fremtræden og offentlige profil.

Hvad synes du DUK ønsker sig i 70 års fødselsdagsgave: Jeg synes, at DUK ønsker sig en ungdomspræst, en SoMe-ansvarlig og en ny sangbog i fødselsdagsgave.

Hvor ser du DUK om 5 år: Jeg ser en større organisation med flere lokalforeninger og omfavnelse af endnu flere unge katolikker i Danmark! Jeg håber på, at vi kan holde endnu bedre fast i vores medlemmer, og gøre os mere synlige, så de, der ikke kender til DUK, vil komme til det. Derudover håber jeg på, at der fortsat vil være et tæt samarbejde og fællesskab med katolikker i de andre nordiske lande, så vi, som minoritet, kan støtte os op ad hinanden, og hjælpe hinanden i at styrke troen.

 

Peter Andreas Munk-Nielsen

Kort om dig selv: Peter Andreas Munk-Nielsen, 23 år, bor i København. Jeg bliver bachelor i Miljøvidenskab til sommer. Jeg hører til Skt. Ansgar Kirke, hvor jeg er næstformand i vores lokalforening og synger i kirkekoret. Nyder at synge både Backstreet Boys og gregoriansk kirkemusik. Det er mit 2. år i hovedbestyrelsen.

Hvorfor stillede du op til hovedbestyrelsen: Fordi jeg brænder for at unge mennesker i dag får mulighed for at være en del af et fællesskab, hvor der er mulighed for at hygge sig samtidig med at man fordyber sig i troen.

Hvad er dit mål for hb arbejdet i 2018: At vi får gennemført og -tænkt pålæg og henstillinger fra årsmødet samtidig med at vi overvejer bestyrelsens egne ideer og perspektiver på DUK’s fremtid. På den baggrund håber jeg selvfølgelig også på at vi får flere medlemmer.

Hvad synes du DUK ønsker sig i 70 års fødselsdagsgave: Jeg tror at DUK har brug for en bedre kirkelig forankring og dermed også en mere robust identitet. Jeg er dog ikke sikker på, at det er hvad medlemmerne ønsker sig. For nogle ville det nok svare lidt til at man som lille fik et penalhus i fødselsdagsgave, selv om man havde ønsket sig en fodbold.

Hvor ser du DUK om 5 år: Om 5 år vil DUK med en ihærdig indsats med mange forskellige årlige arrangementer have flere aktive og engagerede medlemmer. DUK vil forhåbentlig være mere grundfæstet i vores tilknytning til kirken og have en mere klar vision om hvordan vi som kirkelig organisation tager hånd om den katolske ungdom i Danmark.

 

Tri Nguyen

Kort om dig selv: Mig navn er Tri Nguyen, 20 år, bor i Brabrand i Aarhus. Jeg er 3. semester studerende på Aarhus Universitet som IKT-ingeniør og arbejder i fritiden i min lokalforening.

Hvorfor stillede du op til hovedbestyrelsen: Jeg stillede op i hovedbestyrelsen af grund til at have mere indflydelse på det nationale med mange inputs fra Jylland, da jeg har mange kontakter rundt i lokalforeningerne i Jylland. Jeg føler, at det DUK står for er fællesskabet mellem os katolikker, og føler en obligation til at hjælpe, styrke og danne bånd mellem de mange lokalforeninger, så man ikke skal stå alene, men sammen med sine medmennesker.

Hvad er dit mål for HB arbejdet i 2018: Mit mål er som altid at skulle styrke samarbejdet i kirken, i lokalforeningerne og i Danmark. Faldet af ældre deltagere er svindlende, og det vil jeg hjælpe med at gøre til et mindre problem end det er.

Hvad synes du DUK ønsker sig i 70 års fødselsdagsgave: At endnu flere vil være med i det fantastiske fællesskab.

Hvor ser du DUK om 5 år: Jeg ser DUK som en forening som er blevet større, bedre og stærkere end nogensinde. En masse broer som er bygget op for at samle katolikkerne i Danmark, at være det medium som hjælper os som katolikker og holder os sammen. Jeg ser en fremtid med mere samarbejde med de nordiske lande, en tid med flere broer, en tid med mere fællesskab.

 

Lea Uhlott Noval, 20 år

Kort om dig selv: Jeg er 20 år, hører til i Jesu Hjerte i København, er redaktør for DukOp og har været frivillig i div. roller de sidste fem år. Resten af tiden bruger jeg på arbejde i mit sabbatår.

Hvorfor stillede du op til hovedbestyrelsen: DUK har givet mig så meget, så derfor føler jeg et behov for at give tilbage nu hvor jeg har tiden, lysten og energien.

Hvad er dit mål for HB arbejdet i 2018: Jeg ser DUK på vej i en spændende retning hvor der er stort ønske om mere kateketisk indhold på arrangementer. Jeg vil fremhæve kaldsseminar som var en succes og jeg var imponeret over deltagernes engagement og interessen for lignende arrangementer. Jeg vil derfor arbejde videre med ønsket om øget kateketisk indhold, så den personlige tro udvikles og udfordres.

Hvad synes du DUK ønsker sig i 70 års fødselsdagsgave: DUK er inde i en god periode nu med blomstrende lokalforeninger og unge der er engagerede i deres tro. Jeg mener at DUK ønsker sig, at vi nytænker dele af organisationen. At der bliver gjort sig nye tanker om DUKs vision på alle planer i organisationen. DUK ønsker sig nytænkning og udvikling.

Hvor ser du DUK om 5 år: Jeg ser at troen er centrum for regelmæssige aktiviteter rundt i lokalforeningerne. Lokalforeningerne har sammen med DUKs bestyrelse og resten af DUK fået børn og unge på den katolske dagsorden. Jeg håber der vil sidde unge rundt i menighedsrådene og arbejde for det katolske børne- og ungdomsarbejde.

 

Christopher Nybro Bonde

Kort om dig selv: Christopher Nybro Bonde, 23 år bor i Valby. Hører til Sankt Mariæ Kirke på Frederiksberg. Studerer Kristendom, Kultur og Kommunikation på Diakonissestiftelsen. Jeg har været aktiv i DUK siden jeg var 6 år gammel og frivillig siden jeg var 15 år. Det er mit 7. år i hovedbestyrelsen.

Hvorfor stillede du op til hovedbestyrelsen: Fordi jeg brænder for DUK. Jeg brænder for at gøre en forskel for vores medlemmer og jeg kan ikke forstille mig et liv uden DUK.

Hvad er dit mål for hb arbejdet i 2018: 2 ting:

Jeg vil arbejde for at vores organisation kan tilbyde vores medlemmer troen der hvor de er i deres liv så den gavner dem.

Jeg håber at DUK 70 års fødselsdag til september bliver en succes. At der vil komme mange deltagere såvel nuværende som tidligere så vi sammen kan fejre den organisation som vi alle har været og er en del af gennem 7 årtier.

Hvad synes du DUK ønsker sig i 70 års fødselsdagsgave: Medlemmer der får noget ud af at være en del af DUK!

Hvor ser du DUK om 5 år: Vi er bedre til at nå flere af vores medlemmer gennem vores lokalforeninger. Vi er bedre til at sætte vores lokalforeninger i fokus for det er dem der virkelig kan nå børn og unge og gøre en forskel for dem.