Kirken – et tegn på Guds nærvær

“Kirken – et tegn på Guds nærvær”

I 2017 stiller DUK skarpt på Kirken, hvordan beskriver vi den? Hvad skal vi som børn og unge bruge den til? Hvad er vores rolle og opgave i Kirken?

Kirken er der hvor vi møder Gud, hvor vi får næring til vores tro så den vokser. Det er her vi er en del af det fællesskab, hvor vi sammen lever vores tro.

Det begyndte med de første apostle. De fik en klar opgave: De skulle gå ud og give den glæde videre som de havde fået af Kristus, give troen videre. De skulle være levende vidner om Jesu evangelium. Evangelium betyder gode nyheder – det er Kirkens opgave, den skal fortælle om de gode nyheder. Den opgave har vi stadig i dag.

Kirken er Guds folk. Det er altså dig og mig, og alle som er blevet døbt, er en del af Kirken. Derfor er Kirken menneskelig, det vil sige den består af mennesker som i fællesskab danner Kirken.

Men samtidig er Kirken også guddommelig. Jesus grundlage Kirken, ligesom han indstiftede sakramenterne. I sakramenterne kommer Gud til os på en helt særlig måde. Sådan er det også med Kirken, der møder vi Gud på en særlig måde. Det er Kirkens guddommelig side, den er Jesu legeme. Derfor kalder vi Kirken for Kristi mystiske legeme.