Hjælp lokalt

DUK som organisation er bygget op af det lokale arbejde. Det er her, at vi har vores fortsatte tilstedeværelse uden for de nationale aktiviteter på Øm. Din hjælp i det lokale arbejde vil være en kæmpehjælp for den enkelte menighed.

Vi hjælper med katekesen i mange menigheder rundt om i landet. Det er her vores tro bliver videregivet til den næste generation af unge katolikker. Dermed har vi et medansvar for den danske kirkes fremtid.

Vi hjælper med familiemesser, hvor børnefamilierne kan samles om troen på en måde, der passer dem godt.

Vi hjælper med bønnen blandt de unge. I flere af DUKs lokalforeninger er der regelmæssige bønnemøder eller ungdomsmesser, hvor de unge mødes og plejer deres spirituelle liv.

Det er nogle af de ting, vi foretager os på det lokale plan. Det er meget forskelligt – fra menighed til menighed – hvilke aktiviteter, der udbydes og hvor ofte. Ikke desto mindre, så er der altid brug for dig i det lokale arbejde. Vil du være med til at præge det katolske ungdomsliv, hvor du selv lever? Så kontakt din lokale DUK-lokalforening eller sognepræst med det samme!