Gennem dit medlemskab får du:

  • Unikke oplevelser med troen i centrum
  • Muligheden for at blive styrket i din tro
  • Venner for livet i et fantastisk fællesskab
  • Mulighed for at deltage på DUK’s lokale, regionale og nationale arrangementer
  • Glæden ved at støtte din lokalforening, så de har råd til at lave fede lokale arrangementer
  • DUKs medlemsblad Gloria, der udkommer 4 gange om året

Når du sender formularen fra denne side bliver det du sender til os krypteret i overensstemmelse med datatilsynets anbefalinger.

Hvis du ikke længere ønsker at være medlem, vil vi meget gerne have besked! Ellers vil vi blive ved med at sende dig rykkere, fordi vi tror, du bare har glemt at betale dit medlemskontingent.

Medlemskab af DUK koster 100 kroner pr. kalenderår. Kontingentet fastlægges årligt af DUK Årsmøde i november måned.