Oversigt

Herunder kan du finde din nærmeste lokalforening og oplysninger på kontaktpersonen. Det er ikke ved alle menigheder der findes lokalforeninger, da det kræver aktive frivillige kræfter. Synes du der mangler en lokalforening i din menighed kan du altid skrive til Hovedbestyrelsen på hb@duk.dk.