Praktisk, regler og tilskud

Praktisk information

Du skal være medlem af DUK for at deltage på vores arrangementer. Hvis ikke du har betalt kontingent når du tilmelder dig sender vi dig samtidig en kontingentopkrævning som du også skal betale for at deltage.

Tilmeldingen er BINDENDE! Modtager du en opkrævning, men ønsker alligevel ikke at deltage, så giv straks besked til Sekretariatet! Se i øvrigt vores handelsbetingelser for yderligere information.

Kontakt altid Sekretariatet, hvis du får problemer med at overholde betalingsfristen.

Læs DUKs Handelsbetingelser for det fulde overblik.

Fællesrejse

Der vil i størst mulig omfang blive arrangeret fællesrejse til alle DUKs lejre. Det koster ikke ekstra at deltage på fællesrejsen. På alle fællesrejser vil deltagerne blive ledsaget af mindst én voksen rejseleder. Rejseplan over fællesrejsen udsendes sammen med deltagerbrevet.

OBS: Hvis du rejser udenfor fællesrejsen, skal du selv betale for transporten, medmindre du har aftalt andet med Sekretariatet. Hvis du ankommer/rejser udenfor arrangementets start/slut-tidspunkter, skal du selv sørge for transporten. Dette vil vi dog generelt gerne undgå.

Deltagerbrev

Du vil modtage et deltagerbrev senest 7 dage inden arrangementet starter. I deltagerbrevet er der praktiske oplysninger, deltagerliste, rejseplan over fællesrejsen, hvad du skal medbringe, navn og adresse på dine ledere samt andre relevante oplysninger.

Tilskud og rabatter

I DUK vil vi gerne give alle børn og unge muligheden for at deltage på vores arrangementer og opleve det katolske fællesskab. Det bør altså ikke være pengene, som begrænser muligheden for at deltage på et arrangement. Hvis du gerne vil søge tilskud så kontakt DUks sekretariat.

Ømferiefonden

Alle der deltager på et af DUK’s arrangementer på Øm, kan søge om tilskud fra Ømferiefonden. Ansøgningsskemaet skal sendes tilbage til Sekretariat. For sommerlejrene er ansøgningsfristen d. 1. maj og svar på ansøgningerne kommer omkring midt-maj. Klik her for at hente ansøgningsskemaet Ansøgningsskema

Familierabat

Der ydes familierabat på 50% fra andet hjemmeboende barn fra 7- 17 år, som deltager på mikro-, børne-, midi-, maxi-, eller juniorlejr. Dette gælder også selvom børnene ikke deltager på samme lejr.

Særlige behov

Skulle der være helt specielle behov, er det muligt at søge om ekstra tilskud direkte fra DUK, ved at henvende sig til DUKs børne- og ungdomspræst kasper@duk.dk.

Ordensreglement

Som deltager eller leder ved et arrangement i DUK, skal nogle faste regler altid følges.

De praktiske regler skal sørge for at mange børn og unge kan have det sjovt på samme tid. De principielle regler findes, fordi DUK er en katolsk forening.

  • Man skal følge lejrens program og ledernes anvisninger.
  • Man må ikke drikke alkohol, hvis man er under 18 år.
  • Man må ikke ryge, hvis man er under 18 år. Der kan være undtagelser, hvis man har en skriftlig tilladelse med hjemmefra.
  • Drenge og piger sover hver for sig i adskilte rum.
  • Man udviser almindelig god opførsel.
  • Brud på reglerne kan medføre hjemsendelse på egen regning og uden ledsagelse. Hvis deltageren er under 18 år, vil hjemsendelse ske efter aftale med forældre eller værge.