Hovedbestyrelsen

DUKs hovedbestyrelse vælges hvert år på DUKs årsmøde i november. Hovedbestyrelsen består af 6 medlemmer, som vælges for 2 år af gangen samt op til 2 suppleanter, der vælges for 1 år af gangen. Herudover er børne- og ungdomspræsten fast medlem.

Hovedbestyrelsen 2020

I aktivitetsåret 2020 består Hovedbestyrelsen af:

Lea Noval, formand (lea@duk.dk) 2019-2021
Christopher Nybro Bonde, næstformand (christopher@duk.dk) 2018-2020
Klara Møller-Jørgensen (klara@duk.dk) 2019-2021
Kevin Kjeldsen (kevin@duk.dk) 2019-2021
Peter Mai (peter@duk.dk) 2018-2020
Laura Giraldi (laura@duk.dk) 2018-2020
Filip Lazarow (filip@duk.dk) 2019-2020
Martha Gomes Ryom (martha@duk.dk) 2019-2020