Hovedbestyrelsen

DUKs hovedbestyrelse vælges hvert år på DUKs årsmøde i november. Hovedbestyrelsen består af 6 medlemmer, som vælges for 2 år af gangen samt op til 2 suppleanter, der vælges for 1 år af gangen. Herudover er børne- og ungdomspræsten fast medlem.

Hovedbestyrelsen 2021

I aktivitetsåret 2021 består Hovedbestyrelsen af:

Lea Noval, formand (lea@duk.dk) 2019-2021
Kevin Kjeldsen, næstformand (kevin@duk.dk) 2019-2021 næstformand
Klara Møller-Jørgensen (klara@duk.dk) 2019-2021
Kathrine Rendboe (kathrine@duk.dk) 2019-2021
Filip Lazarow (filip@duk.dk) 2020-2022
Martha Gomes Ryom (martha@duk.dk) 2020-2022
Anthony Sangona (anthony@duk.dk) 2020-2022
David Stelsberg (david@duk.dk) 2020-2021