Hovedbestyrelsen

DUKs hovedbestyrelse vælges hvert år på DUKs årsmøde i november. Hovedbestyrelsen består af 6 medlemmer, som vælges for 2 år af gangen samt op til 2 suppleanter, der vælges for 1 år af gangen. Herudover er børne- og ungdomspræsten født medlem.

 

Hovedbestyrelsen 2019

I aktivitetsåret 2019 består Hovedbestyrelsen af:

Christopher Nybro Bonde, Formand (christopher@duk.dk), 2018-2020
Peter Mai (peter@duk.dk), 2018-2020
Laura Giraldi (Laura@duk.dk), 2018-2020
Lea Noval, Næstformand (Lea@duk.dk), 2017-2019
Michael Rangel Pedersen (michael@duk.dk), 2017-2019
Martha Ryom (martha@duk.dk), 2017-2019
Tri Nguyen (tri@duk.dk), 2018-2019 1. suppleant
Klara Møller-Jørgensen (klara@duk.dk), 2018-2019 2. suppleant

 

Forretningsudvalget (fu@duk.dk), der vartager mindre henvendelser i mellem hovedbestyrelsesmøderne, består af:

Christopher Nybro Bonde, Lea Noval og Michael Rangel Pedersen