Konstituerende HB-møde

Den nye hovedbestyrelse har i dag afholdt sit første møde, og konstitueret sig således, at Lea fortsat leder bestyrelsen som formand, mens Kevin er blevet ny næstformand. Stort tillykke!

Derudover blev der på mødet forventningsafstemt, snakket om arbejdsprogram og evalueret på årsmødet. Hovedbestyrelsen vil gerne takke alle, der deltog på årsmødet, for et spændende og kontruktivt møde, og vi glæder os meget til at komme i gang med 2021!

Vi ønsker alle en velsignet adventstid