Årstema

DUKs årstema er organisationens retningslinje for DUKs teologiske fokus på 1-årlig basis. På alle DUKs lejre i et givent år bliver der arbejdet med årstemaet som fokusområde

Smag og se, at Herren er god

Salmernes Bog 34,9

Årstema for 2024 er: ”Smag og se, at Herren er god"

Årstemaet erstatter ikke DUKs fokus på Den katolske Kirkes almene lærer og forståelse af troen, men er et supplement vores deltagere i fællesskab kan fordybe sig i på tværs af arrangementer. 

Dette års tema er taget fra Salme 34 vers 9 i Det Gamle Testamente. 

Gennem årstemaet kan vi fokusere på det attraktive ved at tro på Gud og at være en del af Kirken.

De indre sanser kan aktiveres gennem smukke bibelvers, en meditation eller andre former for bøn. Opnår man en smag/følelse af glæde, fred, tilfredshed, kærlighed, er man begyndt at smage Guds godhed.

 

Læs mere om årstemaet i PDF’en nedenfor

Har du spørgsmål til årstemaet eller årstematerialet så kan du altid skrive til os på duk@duk.dk

Årstema 2023

"Maria rejste sig og skyndte sig afsted"

Luk 1, 39

Årstema 2022

"Fryd jer og glæd jer for jeres løn er stor i himlene"

Matt 5, 12

Årstema 2021

“Vær glade i håbet”

Rom 12, 12

Årstema 2020

“Frygt ikke! Fra nu af skal du fange mennesker.”

Luk 5, 10 -11

Årstema 2019

“Se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord!”

Luk 1, 38

Årstema 2018

Evangeliets glæde

Pave Frans’ vision om kirken

Årstema 2017

"Kirken – et tegn på Guds nærvær"

Årstema 2016

"Salige er de barmhjertige for de skal møde barmhjertighed"

Matt 5,7

Årstema 2015

"Hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, der er jeg midt iblandt dem"

Matt 18,20

Årstema 2014

"I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn"

Årstema 2013

Jeg tror, vi tror

Årstema 2012

"Og Han skal sende sine engle ud med høj basunklang"

Matt 24,30

Årstema 2011

"I, hvem siger I, at jeg er?"

Matt. 16,15
Årstema 2010

"…og på den klippe vil jeg bygge min kirke"

Matt 16,18

Årstema 2009

"For således elskede Gud…"

Johs. 3,16

Årstema 2008

"I skal være mine vidner"

Apostlenes Gerninger 1-5

Årstema 2007

Kaldet af Gud

Årstema 2006

Livet som Pilgrimsfærd

Årstema 2005

Helligånd og kirke

Årstema 2004

Guds Søn

Årstema 2003

Livets Gave

Årstema 2002

Bibelens fortællinger

Årstema 2001

Tro der glæder