Praktisk information

Du skal være medlem af DUK for at deltage på vores arrangementer. Det er nemt at blive medlem. Tryk her

Tilmelding til arrangementer er bindende. Modtager du en opkrævning, men ønsker alligevel ikke at deltage, så giv straks besked til Sekretariatet. Se i øvrigt vores handelsbetingelser for yderligere information.

Kontakt altid Sekretariatet, hvis du får problemer med at overholde betalingsfristen.

Læs DUKs Handelsbetingelser for det fulde overblik.

Ordensreglement

Som deltager eller leder ved et arrangement i DUK, skal nogle faste regler altid følges. De praktiske regler skal sørge for at mange børn og unge kan have det sjovt på samme tid. De principielle regler findes, fordi DUK er en katolsk forening.

Der vil i størst mulig omfang blive arrangeret fællesrejse til alle DUKs lejre. Det koster ikke ekstra at deltage på fællesrejsen. På alle fællesrejser vil deltagerne blive ledsaget af mindst én voksen rejseleder. Rejseplan over fællesrejsen udsendes sammen med deltagerbrevet.

OBS: Hvis du rejser udenfor fællesrejsen, skal du selv betale for transporten, medmindre du har aftalt andet med Sekretariatet. Hvis du ankommer/rejser udenfor arrangementets start/slut-tidspunkter, skal du selv sørge for transporten. Dette vil vi dog generelt gerne undgå.

Du vil modtage et deltagerbrev senest 7 dage inden arrangementet starter. I deltagerbrevet er der praktiske oplysninger, deltagerliste, rejseplan over fællesrejsen, hvad du skal medbringe, navn og adresse på dine ledere samt andre relevante oplysninger.

I DUK vil vi gerne give alle børn og unge muligheden for at deltage på vores arrangementer og opleve det katolske fællesskab. Det bør altså ikke være pengene, som begrænser muligheden for at deltage på et arrangement. Hvis du gerne vil søge tilskud så kontakt DUKs sekretariat på duk@duk.dk.

Alle der deltager på et af DUK’s arrangementer på Øm, kan søge om tilskud fra Ømferiefonden. Ansøgningsskemaet skal sendes tilbage til Sekretariat. For sommerlejrene er ansøgningsfristen d. 1. maj og svar på ansøgningerne kommer omkring midt-maj. Find skemaet her 

Der ydes familierabat på 50% fra andet hjemmeboende barn fra 7- 17 år, som deltager på børne-, midi-, maxi-, eller juniorlejr eller de tilsvarende vietnamesiske arrangementer. Dette gælder også selvom børnene ikke deltager på samme lejr.

Skulle der være helt specielle behov, er det muligt at søge om ekstra tilskud direkte fra DUK, ved at henvende sig på duk@duk.dk