Hovedbestyrelsen

DUKs hovedbestyrelse vælges hvert år på DUKs årsmøde i november. Hovedbestyrelsen består af 6 medlemmer, som vælges for 2 år af gangen samt op til 2 suppleanter, der vælges for 1 år af gangen. Herudover er børne- og ungdomspræsten fast medlem.

Hovedbestyrelsen 2022

I aktivitetsåret 2022 består Hovedbestyrelsen af:

Lea
Noval

Valgt i perioden
2021-2023
Formand

Martha Ryom

Valgt i perioden
2019-2021
Næstformand

Alexander Wilger

Valgt i perioden
2021-2023

Anthony Sangano

Valgt i perioden
2020-2021

Filip
Lazarow

Valgt i perioden
2021-2023

David Stelsberg

Valgt i perioden
2021-2022

Referater fra igangværende HB år