Lokalforeninger

DUK består af lokalforeninger rundt omkring i hele Danmark. Her kan du finde en oversigt over de forskellige lokalforeninger, læse om hvordan du starter en lokalforening, få hjælp til bestyrelsesarbejde og meget andet.

Oversigt over lokalforeninger

Herunder kan du finde din nærmeste lokalforening og oplysninger på kontaktpersonen. Det er ikke ved alle menigheder der findes lokalforeninger, da det kræver aktive frivillige kræfter. synes du, at der mangler en lokalforening i din menighed, kan du læse mere i punktet ”Ny lokalforening” ellers kan du også skrive til DUK på duk@duk.dk.
Lokalforeninger
0
Medlemmer i 2021
0

Lokalpuljen

DUKs lokalpulje har til formål at støtte lokalarbejdet økonomisk. Vi elsker at se at børne- og ungdomsarbejdet rundt omkring i landet blomstre, og vi støtter i den grad en bred skare af de aktiviteter og initiativer, som foregår i sognene. Det kan f.eks. være udflugter, arrangementer, sangbøger, musikinstrumenter, pædagogisk og teologisk materiale, udsmykning af lokaler og meget mere. Det er kun fantasien, der kan sætte grænser.

Lokalpujlen administreres af DUKs sekretariat. Du ansøger ved at udfylde ansøgningsskemaet nederst på siden her.

Det er kun DUKs lokalforeninger, der kan søge puljen, forudsat at midlerne bruges til katolsk, lokalt børne- og ungdomsarbejde.

Når vi vurderer ansøgningen lægger vi vægt på, at der er en vis egenbetaling f.eks. i form af deltagerbetaling eller støtte fra lokalforeningen/menigheden.

Det forventes at ansøgeren og deltagere på arrangementet er medlemmer af DUK.

Ansøgningen skal være DUK i hænde senest 1 måned før arrangementet afholdes. Bliver arrangementet ikke afholdt, skal det bevilgede beløb returneres til DUK med det samme.

Andre muligheder

Der er mulighed for at finde tilskud fra andre fonde. Du kan bla gå ind på Legatbogen der er et register over alle fonde og legater i Danmark. Deres søgemaskine er gratis og er udviklet i samarbejde med en lang række partnere, blandt andre Augustinus Fonden, Frederiksberg Kommune og Københavns Universitet.

Lokalforeningerne kan max søge 5.000 kr. årligt, så det bliver ligeligt fordelt mellem lokalforeningerne i landet.

Ansøgning til DUKs Lokalpulje

DUKs sekretariat

Hvis du er fortvivlet over det katolske børne- og ungdomsarbejde; eller har spørgsmål til DUK; eller har brug for hjælp til papirarbejdet mv. så er det altid et godt udgangspunkt at tage kontakt til DUKs sekretariat. Vi kan ikke garantere, at vi kan løse dit problem, men som det naturlige omdrejningspunkt i organisationen, så kan vi sikkert hjælpe dig videre.

Udover de ansatte har vi også et mødelokale og en arbejdscomputer, som man skal være velkommen til at gøre brug af. Hvis du er i nærheden, så kig ind og få en kop kaffe.

Desuden tager sekretariatsmedarbejderne gerne på besøg ude i menighederne, hvis der er brug for det.

Udstyr og teknik

I DUK råder vi over lidt udstyr, som vi bruger i forbindelse med vores arrangementer. Når det ikke er i brug, er lokalforeningerne velkommen til at låne det. Hvis det er til privatbrug, opkræver vi et mindre gebyr. Vi forventer naturligvis, at du behandler tingene på en ansvarlig måde og afleverer det i samme stand, som da du fik det udleveret.

Bestyrelsesarbejde

Alle DUKs lokalforeninger har en bestyrelse, som varetager det frivillige børne- og ungdomsarbejde i menigheden.

Ønsker du at være med i en bestyrelse eller har gode ideer eller spørgsmål til bestyrelsens arbejde, er du velkommen til at kontakte formanden i din lokalforening.

Sidder du selv i en lokalforenings bestyrelse og har spørgsmål til bestyrelsesarbejdet, kan du altid kontakte DUKs sekretariat, da vi gerne vil hjælpe dig med rådgivning og besvare dine spørgsmål.

Du kan downloade materiale og dokumenter til din lokalforening her

Skabeloner til lokalforeningers generalforsamling:
Dokumenter og materiale til din lokalforening:

Ny lokalforening

DUK ønsker lokalt frivilligt børne- og ungdomsarbejde i hele Danmark. Men det kræver også aktive frivillige kræfter.

Ønsker du at hjælpe til med at oprette en ny DUK lokalforening i din menighed, er du velkommen til at kontakte DUKs sekretariat, så vil vi gøre vores yderste for at hjælpe det hele i gang.

Her vil DUKs sekretariatsmedarbejdere hjælpe med rådgivning og vi kommer gerne på besøg i menigheden, hvis der er brug for det.

Her finder du dokumenter, som kan hjælpe dig med at starte en ny lokalforening

Ka-ching ching!
Vi kigger på det og vender tilbage