Sekretariatet

Sekretariatet 2024

I aktivitetsåret 2024 består Sekretariatet af:

Martin Riis Ottosen-Støtt

Sekretariatsleder

Kim Tai Nguyen

Organisations konsulent med fokus på DUKs lokalforeninger

Lea Uhlott Noval

Organisations konsulent med fokus på DUK teams og struktur

Rikke von Zastrow

(ansat frem til juli 2024)

Projektleder på DUKs analyse om foreningens rolle i Bispedømmet

Sara Angelucci

(deltid)

Administrativ studentermedhjælper og layout