Politikker

Alle mennesker har uendelig stor værdi, og alle fortjener den samme dybe respekt og kærlighed. Det er et helt centralt princip bag alt, hvad DUK foretager sig, og et af de vigtigste budskaber i den kristne tro.

DUK arrangerer hvert år mange aktiviteter hvor børn, unge og voksne bruger meget tid sammen.

For at skabe så trygt et miljø som muligt, og fjerne tvivl og usikkerhed, har DUK udarbejdet en række politikker og retningslinjer for ledere og deltagere på vores arrangementer.

Derfor har DUK vedtaget en politik for, hvordan vi omgås hinanden på vores arrangementer.

Samværspolitik & børneattester

Det giver sig selv, at overgreb på børn er uacceptable, uanset om man deler de kristne principper eller ej. Situationen forværres selvfølgelig yderligere, hvis overgrebet begås af en person, som har særligt ansvar for barnet. DUK har givet dette emne særligt fokus og har udarbejdet en folder om samværspolitikken mellem leder og deltager. Folderen indeholder både gode råd samt anvisninger til, hvad man skal gøre, hvis en overgrebssituation skulle opstå.

Alle DUKs ledere får udleveret folderen med samværspolitik og den indgår også i Katolsk Lederuddannelse. Der indhentes børneattester på alle, der fungerer som ledere på DUKs arrangementer. En børneattest er en særlig form for straffeattest, som giver oplysninger om overtrædelser af de bestemmelser i straffeloven, der vedrører seksuelle forhold til børn under 15 år. Børneattesten kan ikke indhentes uden skriftligt samtykke – man skal selv give DUK tilladelse til at se oplysningerne i attesten.
DUK afviser en person som leder, hvis denne nægter at give samtykke, eller børneattesten giver anledning til mistanke. Loven foreskriver ikke en udløbsdato for en allerede indhentet børneattest. DUK har fastsat en procedure, hvor attesten skal fornys hvert andet år.
For ledere, der benyttes i det lokale arbejde, ligger ansvaret for at indhente børneattester hos lokalforeningen og/eller menighedsrådet. DUK-sekretariatet tilbyder at indhente og håndtere børneattester for lokalforeningerne. Det kræver en konkret aftale, og at lokalforeningen selv giver oplysninger til sekretariatet.

Ved mistanke

Hvis du sidder inde med oplysninger angående seksuelle overgreb på børn og unge, der måtte være foregået i DUK eller andet kirkeligt regi, skal du reagere med det samme. Dette uanset, om det er præster, ordensfolk, kirkeligt ansatte eller frivillige medarbejdere det drejer sig om. Og uanset, om det måtte være nogen du kender godt.

Der skal ikke være tvivl om, at vi som katolikker er på ofrenes side.

Hvis der skulle opstå sager eller mistanke om overgreb, så er det vigtigt at kontakte bispedømmet, og hvis du er leder eller anden kirkelig medarbejder, er du tjenstlig forpligtet til at gøre dette. Du henvender dig her til bispedømmets sagsbehandler.

Hvis du ikke er leder eller kirkelig medarbejder, kan du kontakte en af bispedømmets kontaktpersoner, men du har også andre muligheder.

Det er vigtigt, at du reagerer. Barnet skal have professionel hjælp til at komme videre i livet og få genoprettet sin tillid til rollemodeller. Og krænkeren skal stoppes, og vedkommendes adfærd skal have konsekvenser i henhold til dansk lovgivning.

DU kan tale med din lokale leder, der vil gå videre med sagen, eller du kan selv henvende dig med din viden eller mistanke til en af bispedømmets kontaktpersoner.

Hvis du er leder eller anden kirkelig medarbejder i DUK – har du en særlig forpligtelse til at reagere ved mistanke, viden eller fremsat anklage. Uanset omstændighederne, og uanset om det er sket på en lejr, et andet DUK-arrangement eller på sogneniveau, skal du kontakte bispedømmets sagsbehandler hurtigst muligt.

Rådgivning ved mistanke

Vis der er en konkret mistanke, kan du også få hjælp og vejledning her:

SISO’s telefonrådgivning: 20 77 11 20
Videncentret for sociale indsatser ved seksuelle overgreb mod børn har oprettet en telefonlinje, hvor alle kan få konsulentbistand. Telefonlinjen besvarer også anonyme henvendelser. Videnscentret hører under Servicestyrelsen.
www.siso-boern.dk

Børnetelefonen: 35 55 55 59

Børns Vilkår driver Børnetelefonen, hvor man kan henvende sig anonymt og få hjælp og gode råd, også om andre problemer.
Man-tor 12.00-21.00
Fredag 12.00-19.00
www.bornsvilkar.dk

Mere information

Styrelsen for Social Service under Socialministeriet har udgivet en pjece til hjælp for fagpersoner (pædagoger, lærere mv.), der arbejder med børn og unge.

Dansk Ungdoms Fællesråd har tilsvarende udgivet en pjece med råd og vejledning målrettet til børne- og ungdomsforeninger: