Flyttedag for DUKs sekretariat.

DUKs sekretariat skal finde nye lokaler.

Efter mange år her på Skt. Kjeldsgade skal sekretariatet flytte fordi Jesuitterkommunitetet (vores udlejer) udvider og skal bruge pladsen selv. Vi er i dialog med jesuitterne om andre mulige lokaler ligesom vi afsøger andre relevante muligheder. Vi har været meget glade for at bo her og imødeser de kommende forandringer med spænding. Vi ved ikke præcis hvornår vi skal flytte endnu (fordi jesuitterne har givet os et dejligt langt opsigelsesvarsel) men det skal ske i løbet af den nærmeste fremtid og helt sikkert i 2021.