Reaktion på DUF’s udtalelse om den fri abort på delegeretmødet d. 2. december 2023

  • Forside
  • Nyheder
  • Reaktion på DUF’s udtalelse om den fri abort på delegeretmødet d. 2. december 2023

Hovedbestyrelsen for Danmarks Unge Katolikker har med bedrøvelse og forundring erfaret, at man på DUF’s delegeretmøde i år har vedtaget en udtalelse om den fri abort.

Med det menneskesyn, vores katolske tro giver os, betragter vi det menneskelige liv for ukrænkeligt, også når det er et foster. Svære og ulykkelige situationer afhjælpes ikke bedst med at afslutte et liv. Derfor går vi ikke ind for abort, og vi ser slet ikke udvidelsen af retten til abort som et attraktivt mål.

Anliggendet med denne skrivelse er imidlertid ikke at debattere retten til abort. Vi er godt klar over, at vores holdning kun deles med et mindretal i Danmark. Andre foreninger og bevægelser har ret til at have en anden holdning, og vi mener stadig, at vi kan samarbejde på mange områder med mennesker, der mener og tror noget andet end os.

Vi ønsker imidlertid at DUF’s styrelse og de forskellige medlemsorganisationer overvejer følgende:

  • Er det DUF’s opgave at komme med udtalelser i den slags etiske spørgsmål, hvor det er helt legitimt at have en anden holdning? Med DUF’s udtalelse om retten til fri abort kan det virke som om, alle danske unge bør mene, at abortgrænsen skal udvides. I overser, at flere af DUF’s medlemsfore­ninger kan stå for værdier, der ikke stemmer overens med denne udtalelse.
  • Som en forening med stolte demokratiske traditioner er det så vigtigere for DUF at promovere flertallets holdninger end at forsvare mindretallenes demokratiske ret til at mene noget andet? Vi kan være uenige om, hvordan man bedst hjælper en kvinde med en ufrivillig graviditet, og det må gerne debatteres, om abortgrænsen skal udvides, men den hårde tone i debatten, som udtalelsen beklager, rettes i høj grad også mod dem, der udtaler sig mod abort. DUF’s udtalelse bidrager til at gøre abortmodstand til en illegitim holdning, og det er i høj grad et problem for den demokratiske debat.

Udover at vi er uenige i udtalelsen, synes vi, at den indeholder flere væsentlige svagheder, som også aborttilhængere må have svært ved at acceptere. Hovedanliggendet ved udtalelsen er dette:  ”Beslutningen om at få en abort må altid først og fremmest være baseret på den enkelte kvindes ret til at bestemme over sin egen krop”. Men støtter man dette argument, skal enhver kvinde, der ønsker det, kunne få foretaget en abort helt op til øjeblikket før fødslen. Ved ikke at lægge sig op ad en konkret anbefaling som f.eks. Etisk Råds 18 ugers grænse har DUF hermed argumenteret for noget, næsten ingen danskere ønsker: at man kan få en abort i 9. måned.

Vi er godt klar over, at beslutningen om at lave denne udtalelse er taget i den bedste intention om at hjælpe udsatte kvinder i en svær situation. Vi er også klar over, at de fleste unge danskere langt hen ad vejen støtter retten til fri abort. Men med de indvendinger, vi her kommer med, kunne dette og andre etiske dilemmaer så ikke været et område, som DUF undgik at komme med officielle udtalelser om?

Danmarks Unge Katolikkers Hovedbestyrelse